Trang chủ Kế toán Điều kiện thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ là gì?

Điều kiện thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ là gì?

bởi mebeforeyou1@
thu tuc chao ban co phan rieng le 1

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ được coi là một trong các phương thức huy động nhằm để tăng vốn điều lệ hiệu quả nhất của tất cả các công ty cổ phần. Một trong các hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ này rất phổ biến được các công ty cổ phần áp dụng rất nhiều. Vậy điều kiện để làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ như thế nào? Bài viết sau đây mình sẽ trình bày cho các bạn hiểu rõ về những điều kiện và những thông tin liên quan khác nhé!

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

Chào bán cổ phần riêng lẻ còn được hiểu như thế nào?

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần hoặc có quyền mua cổ phần trực tiếp mà không cần sử dụng được các phương tiện thông tin đại chúng cho một trong các đối tượng sau:

  • Phương tiện thông tin đại chúng chính là những phương tiện được cơ quan báo chí sử dụng dùng để cung cấp, truyền dẫn thông tin tới đông đảo những người công chúng, bao gồm tất cả các đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/Cổng thông tin điện tử. Theo đó, việc chào bán cổ phần riêng lẻ sẽ không được thực hiện trên các đài phát thanh, đài truyền hình
  • Số lượng mà nhà đầu tư dưới 100 người và không có được sự phân biệt đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp.

Điều kiện để làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ 1

Về chủ thể: chỉ có các công ty cổ phần thành lập theo pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp đã chuyển đổi thành công ty cổ phần, ngoại trừ từ các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành các công ty cổ phần.

Về thủ tục: công ty cổ phần cần phải có những quyết định thông qua nhiều phương án về thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng được số tiền thu được từ đợt chào bán của Đại hội đồng cổ đông hoặc từ Hội đồng quản trị. Phương án chào cần bán phải xác định được rõ đối tượng và số lượng nhà đầu tư được chào bán dưới 100 nhà đầu tư và thường hạn chế chuyển nhượng cổ phần tối thiểu trong vòng 01 năm kể từ ngày bắt đầu hoàn thành đợt chào bán.

Trường hợp chào bán cho các đối tác chiến lược, tổ chức chào bán cần phải xây dựng được những tiêu chí xác định, lựa chọn được những đối tác chiến lược. Đối tác chiến lược là tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao từ những công nghệ mới, cung ứng tất cả các nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, gắn bó lợi ích lâu dài với các doanh nghiệp. Những người thường có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ không được tham gia để biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về tất cả việc này.

Về trình tự thực hiện: Công ty thường sẽ tự quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. Phương án chào bán gồm tất cả những thông tin về loại, số lượng, mệnh giá cổ phần đã được chào bán, cách thức, điều kiện để bắt đầu chuyển nhượng, cách thức, thời hạn thanh toán.

Doanh nghiệp cần phải có đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ đầy đủ và hợp lệ để gửi tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm nhất khoảng 20 ngày trước ngày dự kiến để thực hiện việc chào bán, trừ những trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thông báo 

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ 2

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của tất cả công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng. Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty cần phải thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo tất cả những thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu

Thông báo về việc làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

  • Tên, địa chỉ của trụ sở chính, mã số của doanh nghiệp mình
  • Tổng số cổ phần mà công ty dự định chào bán, các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán từ mỗi loại
  • Thời điểm, hình thức muốn chào bán cổ phần
  •  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo đúng quy định pháp luật của công ty.

Lưu ý khi làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ 

Trường hợp tổ chức chào bán là các doanh nghiệp thuộc về lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật theo chuyên ngành liên quan.

  • Các đợt chào bán riêng lẻ cần phải cách nhau ít nhất là sáu tháng.
  • Đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư, trong trường hợp nếu có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây mình đã trình bày cho các bạn về những điều kiện để làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các các bạn hiểu rõ hơn về chào bán cổ phần riêng lẻ đúng nhất nhé!

Đừng bỏ lỡ

Để lại bình luận

logo Me Before You trang

@2022 – Mebeforeyou.vn. All Right Reserved. Designed and Developed by Mebeforeyou.vn